BINNEN

 • De woning is volledig in orde, draag er zorg en respect voor, na u komen er nog gasten.

 • Wij behouden als eigenaar/verhuurder steeds het recht om tijdens uw verblijf en na ons verzoek, de verhuurde ruimten te betreden of te laten betreden voor controle en dringende onderhoudswerkzaamheden.

 • De woning dient als een goede huisvader te worden beheerd door de huurder tijdens de huurperiode en de huurder is aansprakelijk voor eventuele schades veroorzaakt tijdens het verblijf.

 • In de prijs van de  huursom zit inbegrepen : eindschoonmaak, normale gasverbruik (tot 50 l/nacht, alles erboven wordt aangerekend aan dagprijs en afgetrokken van de waarborg), normale  waterverbruik en normale elektriciteitsverbruik, mocht achteraf blijken dat er overmatig water en elektriciteitsverbruik is, dan zijn we genoodzaakt een deel van de som af te trekken van de waarborg.

 • Maximum 10 personen mogen in de woning verblijven (baby’s niet meegerekend).  Mocht dit aantal overschreden worden, dan wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd.  De huurder blijft in dit geval de volledige huursom verschuldigd. De huurder heeft geen enkele aanspraak op het terugvorderen van al betaalde bedragen.

 • Gelieve bij uw vertrek al het materiaal en de meubels die u eventueel verplaatst heeft (liefst zo weinig mogelijk verplaatsen) terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten en de woning borstelschoon te verlaten.

 • Er wordt NIET gerookt binnen, enkel buiten ! Peuken niet in de tuin werpen aub.

BUITEN

 • Geniet van de natuur en draag er zorg voor.

 • Er mag geen kampvuur gemaakt worden.

 • Er staat een barbecue ter beschikking, zorg ervoor dat hij na gebruik weer gebruiksklaar is en hij weer binnen in de garage staat, anders zien we ons genoodzaakt om 50 Euro van de borg in te houden.

ALGEMEEN

 • Als er zaken stuk zijn, aarzel dan niet om het ons te laten weten. Het is altijd omslachtig om achteraf, na vertrek, nog zaken te regelen. Als u iets nodig hebt (materiaal, inlichtingen, hulp), vraag het ons gerust. Tel: 0484/740 183 (Goethals Nico)

 • de vaatwasser leegmaken en alle vaatwerk netjes op zijn plaats zetten,

 • de koelkast(en) leeg en schoon achterlaten,

 • de combi-microgolfoven uitkuisen,

 • de tuin netjes achterlaten (hondenpoep opruimen!) anders zijn we genoodzaakt om 50 Euro van de borg in te houden.

 • alle ramen sluiten

 • de woning afsluiten, zowel de achterdeur als de voordeur.

 • Bij vertrek wordt alle afval gesorteerd: papier, glas , pmd, etensresten en andere afval : er zijn 2 vuilnisbakken, 1 voor pmd en 1 voor ander afval, papier en glas. Plaats alles in de garage, met uitzondering van etensresten, die gooi je in de voorziene compostbak.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • De reservatie wordt enkel aanvaard na betaling van 50 % van de huursom, je betaalt die som direct bij de boeking, dan worden de data geblokkeerd en de kalender aangepast.

 • De andere 50 % twee maanden vóór aankomst en de borg van 200 Euro uiterlijk 1 week vóór aankomstdatum.

 • Borg ontvang je terug direct na je verblijf.

 • Bij niet-tijdige betaling van de tweede 50 % wordt de reservatie geannuleerd.

WIJZIGINGEN IN DE HUUROVEREENKOMST

 • Deze wijzigingen zijn enkel mogelijk nadat daarover tussen verhuurder en de huurder schriftelijk een overeenstemming is bereikt.

 • De huurder kan ten allen tijde de huuroverkomst annuleren op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van volgend artikel (annulatiekosten).

ANNULATIE

De annuleringskosten zijn als volgt :

 • 150 eur : tot 8 weken voor de aankomstdatum

 • 100 % van de reissom : vanaf 8 weken voor de aankomstdatum

AANSPRAKELIJKHEID

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf door derden.

 • In geval van oorlog, staking, natuurrampen, ed, kan de verhuurder de verhuurovereenkomst ontbinden zonder vergoeding van de mogelijke schade aan de huurder.

 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 • Indien eventueel aangebrachte schade het bedrag van de waarborg overschrijdt, wordt deze achteraf gefactureerd.

 • Achtergelaten goederen worden enkel op kosten van huurder nagestuurd.